Skip to content

JSTE ODBORNÝ PRACOVNÍK VE ZDRAVOTNICTVÍ?

Vstup do této části je vyhrazen pouze pro odborníky ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. Tedy pro osoby oprávněné předepisovat léčivé přípravky nebo osoby oprávněné vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupím-li na stránky určené převážně pro odborníky.

Co je imunita?

Imunita je pomyslnou bezpečnostní a úklidovou službou lidského těla. Rozpoznává cizorodé látky od vlastních, brání jejich vniknutí do organismu a v případě jejich průniku je likviduje. Zároveň zajišťuje odstraňování starých, poškozených a zmutovaných buněk. Správně fungující imunitní systém je zárukou, že v těle nebude nic, co tam nepatří. Imunita je synonymem odolnosti a obranyschopnosti.

První linii obrany tvoří imunita vrozená, zvaná též nespecifická. Jsou jí tkáně a slizniční membrány, které kryjí lidské tělo a brání styku škodlivých bakterií a virů s vnitřním prostředím člověka, ale také fagocyty, které dokáží záškodníka v těle rychle rozpoznat, pohltit a rozložit. S určitým zpožděním, teprve když dojde k infekci, nastupuje na scénu imunita získaná či specifická. Aktivuje ji setkání s antigenem, které uvede do pohotovosti potřebné B a T lymfocyty, a zároveň spustí tvorbu protilátek neboli imunoglobulinů. Protilátky neutralizují toxiny, rozkládají cizorodé organismy nebo se přimykají k povrchu cizorodých látek, aby je učinili atraktivnějšími pro fagocyty, které je následně rychleji zlikvidují. Specifická imunita je charakteristická tzv. imunologickou pamětí – schopností zapamatovat si reakci na setkání s konkrétním patogenem a v případě stejné infekce v budoucnu je odpověď imunitního systému zpravidla silnější a rychlejší. Toho využívá například i očkování.

Imunitní systém je záležitostí složitou a jeho fungování ovlivňuje celá řada faktorů. Oslabená imunita je do značné mír problémem civilizačním. Výrazný vliv na její fungování má totiž životní styl – nevyvážená strava, nedostatek pohybu, únava a stres mohou být příčinou prvních problémů. Potíže může způsobit překvapivě i přehnaná čistota. V dnešním světě máme s bakteriemi, které se běžně nacházejí venku, omezený kontakt. Někteří rodiče ostražitě chrání své děti před nečistotou všeho druhu, nedostatečný kontakt s bakteriemi však může vést k oslabení imunity a následně vyšší náchylnosti k onemocnění při kontaktu s virem. Základní zákonitosti fungování imunity rodiče malých dětí často ignorují a snaží se situaci napravit přísunem vitaminů.